Ποιος είναι ο ρόλος της μουσικοθεραπείας και πώς επιτυγχάνεται;

 

Η μουσική είναι μια παγκόσμια εμπειρία, στην οποία μπορούν όλοι να συμμετάσχουν και να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Η μελωδία, η αρμονία και ο ρυθμός είναι τα τρία θεμελιακά της στοιχεία που μας επιτρέπουν να μελετήσουμε τις εσωτερικές μας αντιδράσεις. Η μουσικοθεραπεία, λοιπόν, είναι μια δημιουργική διαδικασία ωρίμανσης και βελτίωσης, όπου αλληλεπιδρά ο θεραπευόμενος με τη μουσική και το θεραπευτή. Σκοπός της είναι να αποκαλυφθεί το «μουσικό παιδί» που ο καθένας κρύβει μέσα του, με τη βοήθεια μη λεκτικών τεχνικών.

Η Εθνική Ένωση για τη Μουσικοθεραπεία την ορίζει ως τη «χρήση της μουσικής για την επίτευξη θεραπευτικών και όχι μουσικών στόχων: την αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της διανοητικής και φυσικής υγείας». Συνεπώς δεν είναι εναλλακτική θεραπεία αλλά συμπληρωματική. Διαδραματίζει ρόλο θεραπευτικό, και ψυχαγωγικό. Ο θεραπευόμενος δεν ακούει απλά κάποιους ήχους, αλλά συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία μέσω αυτοσχεδιασμού. Οι συνεδρίες γίνονται ατομικά ή και σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων.

 

Ο θεραπευτής ακούει τη μουσική του ανθρώπου, δηλαδή την αναπνοή του, τη χροιά της φωνής του, το ρυθμό των κινήσεών του και την αντανακλά, συνήθως σε πολυφωνικό όργανο, συνθέτοντας έτσι μία ατμόσφαιρα οικεία σε αυτόν. Ο πελάτης ακούει την οικεία σ’ αυτόν ηχητική εικόνα που δημιουργεί ο μουσικοθεραπευτής, αισθάνεται ότι ένας άνθρωπος τον νιώθει, τον καταλαβαίνει, μπορεί να συνυπάρξει μαζί του και εμπλέκεται στη θεραπευτική σχέση χτίζοντας εμπιστοσύνη.