Μουσικοθεραπεία: Που απευθύνεται;

 

Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε παιδιά και

 ενήλικους με ειδικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά με μαθησιακές

 

δυσκολίες, ή προβλήματα συμπεριφοράς.