Τι μπορεί να αποκομίσει ένα άτομο από τη μουσικοθεραπεία;

 

·   Έκφραση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά για άτομα που δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά, είτε λόγω κάποιας φυσικής συστολής είτε λόγω κάποιου είδους αναπηρίας

·   Επικοινωνία. Το άτομο μπορεί να έρθει κατ΄ αρχάς σε επικοινωνία με τον εαυτό του και τις ανάγκες του και κατά δεύτερον με τα άλλα άτομα της ομάδας, με κοινό πάντα παρονομαστή τη μουσική.

·   Κοινωνικοποίηση. Το άτομο είναι μέλος μιας ομάδας με κοινούς στόχους και κοινά εργαλεία. Συμπορεύονται όλοι με στόχο την εξέλιξή τους, κάτι που δε γίνεται παρά να τους ενώσει και να τους εκμαιεύσει δεξιότητες κοινωνικοποίησης.

·   Αυτοπεποίθηση. Το άτομο δεν καλείται να μάθει κάτι, άρα νιώθει πως δεν κριτικάρεται και πως δεν αποτυχαίνει σε τίποτε. Άρα, δε νιώθει μειονεκτικά όπως όταν έχει κακή επίδοση στο σχολείο, και αυξάνει η αυτοπεποίθησή του.

·   Αποδοχή. Αφού, λοιπόν, το άτομο δεν κριτικάρεται, είναι πλήρως αποδεκτό να ενεργήσει και να βγάλει το δικό του υγιές κομμάτι, με τη βοήθεια πάντα του θεραπευτή του και σύμφωνα με την ουμανιστική φιλοσοφία.

·   Δημιουργικότητα. Εφόσον το άτομο ενεργεί μέσα σε περιβάλλον αποδοχής, παρουσιάζονται τα υγιή του στοιχεία, τα οποία είναι δημιουργικά και βοηθούν το άτομο να εκφραστεί, ακόμη και να συνθέσει τη δική του μουσική.

·   Καλαισθησία. Το άτομο αποκτά τη δική του μουσική άποψη και κάνει τις προσωπικές του μουσικές επιλογές που μπορούν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα του.

·   Βελτίωση της συγκέντρωσης. Έχει φανεί πως τη στιγμή της δημιουργίας η συγκέντρωση βελτιώνεται, αφού το άτομο απορροφάται από τη μουσικοθεραπευτική διαδικασία.

·   Βελτίωση της κινητικότητας. Η βελτίωση αυτή έρχεται έμμεσα μέσα από τη χρήση των μουσικών οργάνων και κάποιες κινητικές ασκήσεις.

·   Καταπολέμηση άγχους. Το άγχος μπορεί να προέρχεται από την κριτική πάνω στις αδυναμίες του ατόμου, κάτι που όπως ειπώθηκε, δεν συμβαίνει στις συναντήσεις. Επίσης, μπορεί να προέρχεται από την έλλειψη εκτόνωσης, την έλλειψη παρέας, τις κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις, πράγματα που καλύπτονται αρκετά στις μουσικοθεραπευτικές συναντήσεις, άρα μειώνεται και το άγχος.

 

·   Ψυχαγωγία. Εν τέλει, το άτομο που συμμετέχει στη διαδικασία αυτή περνά και όμορφα, αφού η μουσική πάντα κρατά και κάτι από τον παραδοσιακό ψυχαγωγικό της ρόλο.