Αναμονή γραφείου  

 

Ατομικές συνεδρίες

πόρτες da kooning

 

Ομαδικές συνεδρίες

Πτυχία

 

Μουσικοθεραπεία

δεύτερο γραφείο

 

θέα γραφείου

 

Μπάνιο