Μαθησιακές δυσκολίες

Πραγματοποιείται διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και χορήγηση τεστ νοημοσύνης. Το WISC-III και το ΑΘΗΝΑ είναι τα μόνα σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, με ελεγμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Με την ανάλυσή τους δίνονται γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, χορηγούνται και άλλα μικρότερης εμβέλειας τεστ και ερωτηματολόγια.

Ως μαθησιακή δυσκολία ορίζεται η αδυναμία ενός ατόμου να αντιμετωπίσει με επιτυχία την εκμάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων  (Hammill et al 1987).

 

 Η δυσλεξία είναι η πιο γνωστή μαθησιακή δυσκολία.  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας (1968), η ειδική εξελικτική δυσλεξία είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης, παρά την ύπαρξη συμβατικής διδασκαλίας, επαρκούς νοημοσύνης και κοινωνικοπολιτισμικών ευκαιριών. Εξαρτάται από βασικές γνωστικές δυσκολίες, οι οποίες συχνά είναι ιδιοσυστασιακής προέλευσης(Pumfrey & Reason,1991).