Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης για όλους τους μαθητές Δημοτικού, «Παιχνίδι με την κυρία Τέχνη».

Επιμελείται ο αρχαιολόγος – μουσειοπαιδαγωγός, Αδαμίδης Γιώργος.

hands

Με αφορμή ένα έργο τέχνης, έναν πίνακα ζωγραφικής, μία εικαστική θεματική, τα παιδιά ξεναγούνται στο συναρπαστικό κόσμο της τέχνης, καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη, εκφράζουν νέες ιδέες και πειραματίζονται με δικές τους δημιουργίες.

Σκοπό αποτελεί η εξοικείωσή τους με βασικές αρχές της Ιστορίας της Τέχνης, η βιωματική ενασχόληση στη δημιουργία των δικών τους μικρών αριστουργημάτων, η ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, και παράλληλα η ενίσχυση της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας και της κοινωνικοποίησής τους.

 

Επιμέρους σκοποί:

 

  • Γνωριμία με διάφορες πτυχές της Ιστορίας της Τέχνης
  • Καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης  και έκφρασης, καθώς και του εικαστικού κριτηρίου των μαθητών
  • Συναισθηματική εμπλοκή σε ζητήματα καλλιτεχνικής παραγωγής και ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς σε ένα έργο τέχνης κανένα στοιχείο δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η συναισθηματική αντίδραση που παράγει. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα όταν παρατηρούμε ένα έργο τέχνης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία μας, καθώς εκείνο εκφράζει κάτι που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια.
  • Ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης και διαδραστικής ενασχόλησης
  • Ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας
  • Προώθηση της κοινωνικοποίησης
  • Ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας και καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους