Αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός, σύνδρομο Asperger)

Ειδικά οικονομικά προγράμματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, Asperger) και νοητική υστέρηση σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

Κάποια χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον αυτισμό κι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, είναι τα εξής:

 

 • Το παιδί δεν απαντά όταν το φωνάζουν και συμπεριφέρεται σαν «κωφό»
 • Υπάρχει ηχολαλία, δηλαδή επανάληψη της φράσεως του συνομιλητή χωρίς αλλαγή του προσώπου
 • Το παιδί γελά ή κλαίει χωρίς εμφανή αιτία
 • Αντιδρά έντονα στην αλλαγή των συνηθειών του
 • Απομονώνεται σε σχέση με του συνομηλίκους του ή δυσκολεύεται στη συναναστροφή μαζί τους
 • Του αρέσει να περιστρέφει αντικείμενα
 • Έχει ελλιπή βλεμματική επαφή
 • Του αρέσει να στοιβάζει αντικείμενα σε σειρές
 • Εμμένει σε πολύ συγκεκριμένες και ίσως παράξενες δραστηριότητες ή θέματα για συζήτηση και θέλει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον με αυτές
 • Δυσκολία στις κινητικές δεξιότητες
 • Ανθίσταται στον πόνο
 • Δεν του αρέσει να το αγγίζουν ή αντίθετα θέλει να πειράζει πολύ τα άλλα παιδιά